Экономика

Мал ажахы

29 января 121

Ажал хэхэдэ, ама тоһодохо гэһэн сэсэ мэргэн урданай үгын ёһоор, хүдөөдэ, газар дээрэ хүдэлдэг зониие онсо тэмдэглэмээр байдаг. Зэдын аймагай Гэгээтэ нютагта мал ажахы эрхилжэ байһан Анатолий Ощепковтой манай зохёохы бүлэг танилсажа ерээ.

Ямаршье ажал хүндэтэй. Зүгөөр хүдөөдэ имагтал хүсэ шадалтай, сэсэн ухаан бодолтой, тэсэбэритэйл хүн үдэр бүриин харюусалгатай ажал хэжэ байдаг. Мал ажахы эрхилжэ, фермер болохын тула бүхы хүндэ хүшэр бэрхэшээлнүүдые дабаха хэрэгтэй.

Анатолий Федорович 40 гаран жэлэй туршада үхэр мал үдхэһөөр. Энэ үүлтэрэй мяхан шанараараа ехэ һайн юм. Тэрэнэй хажуугаар Анатолий зүгы баридаг. Зунай сагта өөһэдын бал эдидэг азатай байһандаа, тэрэ ехэ урматай. Гадна гэрэй амитад – миисгэйнүүд болон томо нохойнь– айлшадай ерэхэдэ, халуунаар угтан абалсадаг.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!