Экономика

«Задорный мишутка»

29 ноября 2023 204

 «Задорный мишутка» нэгэдэл уластаа болон уласай оршомдо яһалхан мэдээжэ болонхой. 25 жэлэй туршада энэ нэгэдэл тоогүй олон зүйлнүүдые бүтээһэн, тэрэнтэй гансашье уласай дэлгүүрнүүдтэ, томо-томо хамжаануудта бэшэ, мүн лэ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, һургуулинуудта болон Орос Уласай зэбсэгтэ хүсэнүүдэй зэргэнүүдтэ дайралдахат.
 
Нэгэдэлэй үйлэдбэрилгэ 2000 дүрбэлжэн метр дэбисхэртэ дэлгэгдэнхэй. Ажалшадайнь тоо 20–25 хүн. Ехэнхи ажалай зарим тэдын өөрөө хүдэлдэг оньһотой болоһон дээрэһээ тэдэнэр үдэрэй туршада 1 тонноһоо дээшэ сухаари, 2,5 тонно печени, 3 тонно пряник, тиихэдэ һара соогоо 20 тонно томо сүүшхэнүүдые хэнэ.
 
Энэ нэгэдэл саашадаа үйлэдбэриеэ шэнэлхэ, үргэдхэхэ, ябагдаагүй можо нютагуудаар болон Монгол орондо наймаа зохёохые түсэблэнэ.
 
Компания «Задорный мишутка» – узнаваемый бренд в нашей республике и за ее пределами. За 25 лет работы компания изготовила несчетное количество продукции, которую можно найти по всей Бурятии.
 
Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!