Экономика

"Байкальский текстильный комбинат"

28 ноября 2023 202

"Байкальский текстильный комбинат" гэһэн Хизаарлагдамал харюусалгатай бүлгэм–мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ харюусама саг үргэлжэ хүгжэжэ байдаг үйлэдбэри юм. Тэрэ 2008 ондо байгуулагдаһан. Анхан энэ бүлгэм нэхэмэл хубсаһанай багахан цехүүдтэй ехэ бэшэ үйлэдбэри байһан һаа, мүнөө аяар 5000 дүрбэлжэн метр талмай эзэлнэ. 2016 онһоо Буряад Уласай Үйлэдбэриин паркын горитой хуби болонхой.
 
2022 онһоо комбинат оймһо, бээлэй нэхэдэг фабрикануудта шэрүүн нооһонһоо үнгэтэ нарин утаһа, үшөө нэхэлгын фабрикануудта мушхамал утаһа үйлэдбэрилнэ. Утаһа үйлэдбэрилгэдэ оросой түүхэй эд–хониной нооһон ба полиамид–хэрэглэгдэнэ. 2021 ондо энэ комбинат «Сделано в Бурятии» гэһэн тэмдэгтэй болоһон байна. 

ООО «Байкальский текстильный комбинат» – современное динамично развивающееся предприятие, основанное в 2008-м году. Производственная площадь комбината составляет более 5000 кв. м.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!