Экономика

Yүлтэртэ малай үзэсхэлэн

23 октября 2023 253

Энэ үзэсхэлэн дээрэ бүхыдөө 29 ажахынуудһаа 107 толгой үүлтэртэ мал дурадхагдаһан байна. Тиихэдэ экспертнүүдэй комисси үзэсхэлэндэ хабаадагшадай дундаһаа эрхимэй эрхимые шэлэхын тула тэдэнэй шанар болон амитанай уг түрэлые шэнжэлэн сэгнэһэн байна. Мүн лэ үзэсхэлэн дээрэ хүдѳѳ ажахын техникэ, эдеэ хоолой зүйлнүүдэй яармаг, элдэб мастер-классууд эмхидхэгдээ, үшөө тиихэдэ бага амитадтай танилсангаа, тэдэниие барижа үзэхэ арга байгаа. Энээн тухай тодорхойгоор манай «Холын хараа» гэһэн дамжуулгада хараха аргатайт. 

В республике прошла выставка племенных сельскохозяйственных животных. На мероприятие прибыли фермеры не только из Бурятии, но и из ближайших регионов, а также соседней Монголии.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!