Экономика

«Байкал Агро–2023»

16 октября 2023 269

Октябриин 20–21-эй үдэрнүүдтэ «Байкал Агро–2023» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ юм. Эндэ Буряад Уласай болон хүршэ можонуудай хүдөө ажахын үйлэдбэринүүд ерэжэ, хальмаг болон сагаан тархитай казах үүлтэрэй мал, морид болон хони ямаадые харуулха байна. Мүн лэ үзэсхэлэн дээрэ хүдѳѳ ажахын техникэ, эдеэ хоолой зүйлнүүдэй яармаг дэлгэгдэхэ, элдэб мастер-классууд эмхидхэгдэхэ, бага амитадтай танилсангаа, тэдэниие барижа үзэхэ арга байха юм. Тиихэдэ буряадай эстрадын артистнар өһэдынгөө дуунууды дурадхаха байна.

20-21 октября пройдет межрегиональная выставка племенных сельскохозяйственных животных «Байкал Агро–2023». В рамках мероприятия также будут проводиться различные мастер-классы и ярмарки. Порадуют собравшихся своими выступлениями и звезды бурятской эстрады.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!