Экономика

ВЭФ-эй дүнгүүд

14 сентября 2023 240

Эдэ үдэрнүүдтэ Владивосток хотодо Зүүн зүгэй эдэй засагай ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ. Алас Дурнын бүхы нютаг можонууд сугларжа, өөр өөрын соёлтой, ёһо заншалтай танилсуулһан, гоё һайхан үзэсхэлэн дэлгэһэн байна. Мүн лэ тэндэ заншалта ёһоороо элдэб асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ, тиихэдэ Буряад Улас олон шухала хэлсээнүүдые баталаа: 1. «Байгал» гэһэн агаарай онгосын буудал ажалаа хоёрдогоор дээшэлүүлхэ; 2. Буряад Улас Газпром эмхитэй түсэбүүдээ бэелүүлхэ; 3. БАМ-ай дэбисхэртэ аяншалга хүгжѳѳлгын талаар ажал ябуулха; 4. Буряад Улас Оросой түмэр харгытай хамта Элүүрые хамгаалгын ажал ябуулгын оршомдо түсэлнүүдээ бэелүүлхэ; 5. Зүүн зүгэй эмнэлгын түбэй шэнэ байшан бариха гэхэ мэтэ. Хуралдаанай хэмжээн соо Алас Дурнын федеральна тойрогто Оросой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Оросой Юрэнхылэгшэдэ хүгжэлтын дүнгүүдые дурадхаһан байна.

ВЭФ-2023 Восточный экономический форум прошел во Владивостоке в восьмой раз. По традиции Бурятия представила свое культурное наследие и многонациональный колорит. Также Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал ряд важных соглашений.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!