Культура

Нааданай шэлэлгын шата

18 апреля 79


Наадхуурта тааруулагшад, буряад эстрадын дуу гʏйсэдхэгшэд болон зохёогшод заншалта “Алтаргана” нааданда хабаадахын тʏлɵɵ тэмсэбэд. Багаһаа хойшо хʏгжэмдэ дуратай Номин басаган энэ мʏрысɵɵндэ ехэ харюусалгатайгаар бэлдэжэ ерээ. Дууша басаган гэртэхинээрээ хамта ɵɵрын гараар оёлсоһон гоё буряад хубсаһаараа жюриин гэшүүдые гайхуулба.Υхибʏʏдһээ гадуур, томошуулшье иишэ ехэл бэлдэлгэтэй ерээ. Уласхоорондын «Алтаргана» наадан хадаа дэлхэйн буряадуудай ʏндэр лэ хэмжээнэй мʏрысɵɵн болоно. Эдиршүүл, һургуулиин ʏхибʏʏд, хʏгжэмшэд, наадхуурта тааруулагшад болон аймагай бʏлгэмʏʏдшье Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай колледждо сугларба. Шэлэлгын шата дабажа гараһаниинь «Алтаргана» нааданда уласаа тʏлɵɵлхэ аргатай болоно.