Культура

Фестивалиин түгэсхэл

2 апреля 78

Хотодомнай мартын 25-һаа 30 болотор, Буряад Уласай Соёлой яаманай дэмжэлтээр СССР-эй арадай зүжэгшэн Һасаран Линховоиной нэрэмжэтэ дууриин фестиваль үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрбэ. Эндэ Оросой мэдээжэ оперно дуушад хабаадаа. Фестивалиин түгэсхэлдэ хэдэн үдэрэй туршада зүжэгүүдтэ хабаадаһан дуушадтай гала-концерт үнгэрөө. Энэ үдэшэ тайзан дээрэ дэлхэйн мэдээжэ зүжэгүүдһээ хэһэгүүд зэдэлжэ, олоной дура татаа. Һасаран Линховоин Буряадһаа түрүүшын СССР-эй арадай зүжэгшэн, РСФСР-эй Гүрэнэй шангай лауреат. Тэрэ үшөө консерваториин оюутан ябахадаа, бүгэдэ ниитэдэ хүндэтэй болоһон ори ганса дуушан гэжэ дэлхэйн оперын түүхэдэ ороһон, Буряад-Монголой АССР-эй арадай зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн.