Культура

Һайндэрэй хэмжээ ябуулганууд

27 февраля 110

Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй һайндэртэ  дашарамдуулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые бэелүүлгэ ойртожо байна. Энэ үдэрнүүдтэ уласай эхэнэрнүүдые хабарай һайндэрөөр амаршалан, шэхэнэй шэмэг, нюдэнэй хужар болгожо, Улаан-Үдэ хотын Ород  драмын театрта Монголой «Сүлд» ансамбль «Найрамдал» гэһэн гоё һайхан тоглолтоёо дурадхахань.

Буряад театр түрүүшынхиеэ «Хатан» гэһэн зүжэгөө  харагшадтаа дурадхаха. Энэ зүжэгэй жанр хадаа театрай ажалшадта үшөө үзэгдөөгүй дээрэһээ бултанда ехэ һонирхолтой байха гэжэ һанамаар. Тус зүжэг мартын 8-да зорюулагдаһан баяр баясхаланта хэмжээ ябуулгануудай нэгэн болоно.