Культура

Саг соо

6 декабря 2023 115

 Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэй галерейдэ шабараар дархалдаг Мария Инкижиновагай «Саг соо» гэһэн үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ. Эндэ уран дарханай хэдэн жэлэй элдэб ажалтай танилсалга үнгэрнэ.
 
Мария Инкижинова хэһэн ажалнууд тухайгаа тэмдэглэхэдээ, «Энэ ажалнуудни намда өөрын соёл үзэхэ, гэбэшье эхи үндэһэнтэеэ холбоо үзэхэ арга боложо үгэнэ» гэжэ тоолоно.
 

Эндэ «Уран дархан» гэһэн мүрысөөнэй хэмжээндэ бүтээгдэһэн «Сагаалган», «Саг соо» гэһэн сэдэбүүдтэй амһартануудые харахада болохо. Энэ үзэсхэлэн Арадай уран бэлигэй улас түрын түб Соёлой яаман болон Соёлой сайд Соелма Дагаевагай дэмжэлтээр эмхидхэнэ. Тус үзэсхэлэн декабриин 12 болотор үргэлжэлхэ.

В галерее Республиканского центра народного творчества открылась персональная выставка керамистки Марии Инкижиновой «Саг соо». На выставке можно увидеть разные авторские работы, полюбившиеся не только гостям республики, но и местным жителям.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!