Культура

Алтан баг

6 декабря 2023 117

Фестивальда хабаадагшад "Үльгэр" ба Буряад театрнуудай тайзанууд дээрэ шүүгшэдэй болон харагшадай үзэмжэдэ буряад авторнуудай, дэлхэйн болон ородой классическа зүжэглэмэл зохёолнуудаар найруулгануудые дурадхаа. Һургуулиин театрнуудые хүгжөөхэ тухай Владимир Путинай даабари гүйсэдхэн, «Школьные театры» гэһэн Бүхэроссиин түсэл Буряад орондо бэелүүлгэдэ туйлалтануудай түлөө «Алтан баг» гэһэн нэрэтэй шан тогтоогдоһон юм.

Бүхыдөө энэ хэмжээ ябуулгада 300 гаран үхибүүд хабаадаа, тэрэ тоодо Яруунын аймагай Иисэнгын дунда һургуулиин «Шэдитэ абдар» гэһэн хүүхэлдэйн театрай үхибүүд «Бадма ахай» гэһэн зүжэг асарһан байна.

Тус фестиваль-конкурсые эмхидхэн байгуулагшад гэбэл, Буряад Уласай Соёлой, Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманууд болоно. Тэдэнтэй хамта энэ фестиваль эмхидхэгшэдэй тоодо Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын, Николай Бестужевэй нэрэмжэтэ Ород драмын, Гомбо Цыденжаповай нэрэмжэтэ оперо ба баледэй театрнууд, Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой һан оролсонод.

9 месяцев подготовки и долгожданный выход на большую сцену. В Бурятии прошел фестиваль-конкурс «Алтан баг» среди школьных театров.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!