Культура

Даша Намдаковай үзэсхэлэн

29 ноября 2023 151

Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ мэдээжэ уран зурааша Даша Намдаковай үзэсхэлэн үргэнѳѳр дэлгэгдэбэ. Уран гоёор бүтээдэг дарханай нэрэ дэлхэй дүүрэн алдаршанхай. Мүнөө эндэ тэрэнэй үндэһэн маягтай, гүнзэгы удхатай бүтээлнүүд дурадхагдана.

Даша Намдаковые уран зурааша гэжэ мэдээжэ болгоһон талань тэрэнэй шэнэ шэглэлэй бүтээлнүүдынь болодог. Тэрэ дабтагдашагүй бүтээлнүүдээ ухаалдин зохёожо, онсо өөрсэ маягтай тэрэ ажалнуудаараа сууда гараһан юм. Урданай буряадуудай болон оршон үеын уран һайханай заншалнуудые холбожо бүтээһэн, шэнэ сагай урлалай хүгжэлтэдэ нүлѳѳ үзүүлhэн уран ажалнуудынь зоной анхарал ехэтэ татадаг.

Зүүн зүгэй заншалта урлал европын дадал болоһон урлалтай нэгэдхэгдэжэ, дабтагдашагүй, тон өөрын гэжэ танюуһатай бүтээлнүүдтэй Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ февралиин 18 болотор танилсахада болохо.

B Улaн-Удэ oткpылacь пepcoнaльнaя выcтaвкa Дaши Haмдaкoвa «Дopoгa дoмoй».

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!