Культура

«Амар мэндэ-э!»

15 сентября 2023 430

Уластамнай буряад хэлэн дээрэ богонихон телефильм буулгалга түлэг дундаа ябажа байна. Энэ фильм дотор Аюр Янжина хоёрой инаг дуранай түүхэ тухай хөөрэгдэнэ, гол дүрэнүүдыень Насагдоржо Наталья басаган хоёр гүйсэдхэнэ. Тэдэндэ энэнь бодото ажал дүршэл боложо үгөө, тиихэдэ зүжэгшэнэй ажал тиимэшье бэлэн бэшэ гэжэ тэдэ хоёр тоолоно.  Энэ фильм дээрэ һараһаа үлүү хүдэлжэ эхилэнхэй, мүнөө дээрэ хэдэн үзэгдэл буулгагдаад байна. Энээниие Буряадаймнай мэдээжэ продюсер Булат Цыденешеев хүтэлбэрилнэ. Тус фильмын хөөрөөнэй ябаса тухай хэлэбэл, гол геройн дүрэ наадаһан Аюр хүбүүнэй Янжина басаганай гэртэхинэй дулаан хандасада хүрэлгэ болоно, тэрэнэй тула Аюр буряад хэлэ сээжэлдэхэ ёһотой. Энэ хэрэгтэнь тэрээндэ дүтын нүхэдынь туһалха юм. Һарын үнгэрһэнэй удаа фильм буулгалга болон хабсаралга дүүрэхэ тээшээ дүтэлхэ гэжэ тэрэниие байгуулагшад дуулгана, харин уласаймнай ажаһуугшад «Амар мэндэ-э!» гэһэн 10 хубитай богонихон фильм шэнэ жэлэй гаратар хараха юм. Буряад хэлэн дээрэ буулгагдаһан олон хубитай түрүүшын кино өөрынгөө харагшады олохол байха гэжэ зохёохы бүлгэмынь ехэтэ найдана.  

В Бурятии стартовали съемки первого мини-сериала на Бурятском языке – «Амар мэндээ». Работы были начаты несколько недель назад, уже отснято несколько сцен. Создатели говорят, что 10-ти серийный сериал выйдет в прокат до конца года.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!