Культура

«Великая дружба»

14 сентября 2023 177

Энэ зүжэг 1946 ондо бэшэгдэһэн. Гурба һарын туршада, 1947 оной ноябриин 7-до тэрэ СССР-эй Ехэ театрта түрүүшынхиеэ табигдаһанай һүүлдэ Ленинград, Новосибирск, Пермь, Ереван, Алма-Ата гэхэ мэтэ олон хотонуудта харуулагдажа, тэрэ тоодо Улаан-Үдын харагшадта дурадхагдаһанай удаа дахин табигдаагүй һэн. Зүжэг дотор хотын джигит Муртаз болон хасаг Галина басаган хоёрой дундахи һайхан холбоо харуулагдана. Тэдэнэй хорюултай, хосорхо үйлэтэй дуран хадын арадуудай болон хасагуудай урда урдаһаа тулалдажа байһан үйлэ хэрэгэй эсэргүү оршондо бии болоно.  Энэ зүжэг дотор шэнэ эрид хубилалта нэмэгдэһэн байна гэжэ хүгжэмэй хүтэлбэрилэгшэ Владимир Рылов тэмдэглээ. Буряадай оперо болон баледэй театр түрүүшынхиеэ харуулагдаһан энэ зүжэгөөр 84-дэхи хаһаяа нээһэн байна. 

В Бурятском театре оперы и балета прошёл показ спектакля Владимира Рылова по опере Вано Мурадели «Великая дружба». Опера представляет собой яркую мелодраму о чувствах горского джигита Муртаза и терской казачки Галины. Любовь их, запретная и обреченная, возникает на фоне противостояния горских народов и терских казаков.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!