БОЛТОГОЙ

БОЛТОГОЙ. ЖАРГАЛ ЛОДОЕВ.

29 июня 2021 1602

"Ута наhaтай, удаан жаргалтай..." гэжэ үгэнүүд олондо һони буурама болонхой. Манай "Болтогой" дамжуулга сооһоо һайндэрнүүдтэ зорюулһан үреэлнүүдые жэшээ болгон, абахадатнай болохо. Дэлгэсын зураг хэжэ абагты.

Жаргал Лодоев - Буряад габьяата зүжэгшэн үреэлнэ.