"Ута наhaтай, удаан жаргалтай..." гэжэ үгэнүүд олондо һони буурама болонхой. Манай "Болтогой" дамжуулга сооһоо һайндэрнүүдтэ зорюулһан үреэлнүүдые жэшээ болгон, абахадатнай болохо. Дэлгэсын зураг хэжэ абагты.

Жаргал Лодоев - Буряад габьяата зүжэгшэн үреэлнэ.