Дэлхэйн буряадууд

Дэлхэйн буряадууд | Влоги. 8-дахи дамжуулга

13 октября 2021 937

Дамжуулга соо: Юлия Голубева-Шленкевич, @golubevaart Краснодар хотодо ажабайдал, Буряад уласта бага наһан болон зохёохы зам тухай.

В программе: Юлия Голубева-Шленкевич, @golubevaart О жизни в Краснодаре, детстве в Бурятии и о творчестве.
Хүтэлэгшэ @badmatsyrenova

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev
Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал