Откровенный разговор. Что же испытывают участники «ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД», после окончания проекта? Их эмоции, мысли и переживания в итоговом выпуске.  

Сэхэ хөөрэлдөөн. «ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД»  гэһэн түсэлэй дүүрэхэдэ, хабаадагшад юун гэжэ бодомжолно хаб? Тэдэнэй һанамжанууд  түгэсхэлэй дамжуулгада.