Үдэр бүриин ниитэ гаршаг. Буряад ороной алдарта, һонин газарнууд ба хүнүүд тухай түүхын баримтанууд гэрэл зурагууд ба видеобуулгабаринууд соо.

Ежедневная рубрика. Исторические факты в фотографиях и видео о достопримечательностях и людях Бурятии.