Дамжуулганууд

Түүхын баримтанууд

Ежедневная рубрика. Исторические факты в фотографиях и видео о достопримечательностях и людях Бурятии.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Түүхын баримтанууд 232

Үдэр бүриин ниитэ гаршаг. Буряад ороной алдарта, һонин газарнууд ба хүнүүд тухай түүхын баримтанууд гэрэл зурагууд ба видеобуулгабаринууд соо.

Ежедневная рубрика. Исторические факты в фотографиях и видео о достопримечательностях и людях Бурятии.

Түүхын баримтанууд
18 июля 16