«Наадан Сурхарбаан» гэһэн Буряадай гол һайндэрэй түүхэһээ хотынхид юу мэдэхэ байнаб гэжэ ээлжэтэ дамжуулгадамнай мэдэжэ абахат.

Что знают горожане из истории главного бурятского праздника «Наадан Сурхарбаан» узнаете в очередном выпуске.