«Буряад ТВ» субаг Сагаалганай һайндэртэ харагшадтаа гоё гэгшын бэлэг бэлдэбэ. Энэ хадаа «Сагаан hарын үдэшэ» гэһэн тоглолто. Энэ тоглолтодо уласаймнай мэдээжэ зүжэгшэд, тамиршад, сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшад болон тэдэнэй эхэ эсэгэнэр, Засагай газарай түлөөлэгшэд, эмшэд гэхэ мэтэ олон һонин айлшад суглараа.

Буряад ТВ подготовил праздник для зрителей – концерт «Сагаан hарын үдэшэ». На нем собрались известные бурятские артисты, писатели, спортсмены, врачи, семьи участников специальной военной операции, а также представители власти.