The Buryad Show

The Buryad show. Светлана Гомбоева, Даши Дашинимаев

13 августа 2021 784

Түрэ, хүүгэд. Олимпиин наадан. Мүнгэн, алтан медаль. Бэе дээрэ зураг, анимэ. Тамирһаа гаража ябаха. Ээлжээтэ Олимпиада. Буряад хэлэн юундэ хэрэгтэй юм? @belen.helen.igra энээ наадан.

Свадьба и дети. Олимпиада. Серебро и золото. Тату и анимэ. Уйти из спорта. Следующая Олимпиада. Зачем бурятский? Играем в @belen.helen.igra

make up @erzhena_a
look @leform_uu

Хүтэлэгшэ Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал