Уран шүлэгшэнэй 90 жэлэй ойдо дашарамдуулагдан, «Нүхэдэй дулаахан дүхэриг соо» гэhэн уулзалга Исай Калашниковай нэрэмжэтэ хотын номой һанда үнгэрбэ. Энэ дамжуулгадаа поэдэй шүлэгүүдые уншабабди.