Буряадаар

Буряадаар.

14 июля 2022 379

В этом выпуске друг нашей программы Даба Дамбиев рассуждает об  особенностях диалектов нашей республики, на примере случая из своей жизни.

Энэ дамжуулгадамнай манай нүхэр Даба өөр дээрээ үзэһэн ушарһаа уласайнгаа нютаг хэлэнүүдэй онсо өөрсэ илгаанууд тухай  бодомжолжо үзэнэ.