Хажидма Аюржанаева. Тэбхэр жэл болоод.

"Буряад ТВ" субагай һайндэрэй дамжуулга соо анха түрүүшын "Үе саг"-ай айлшан, мэдээжэ дуушан, хүгжэмшэн, Буряад Уласай арадай дуушан, Россиин габьяата артист Хажидма Аюржанаева һүүлэй үедэ хэжэ байһан зохёохы ажал, ажабайдал тухайгаа хөөрэбэ, буряад арад зоноо амаршалба.

Самая первая гостья первого выпуска "Үе саг" - народная артистка Республики Бурятия, заслуженная артистка России Хажидма Аюржанаева о семье, творческих планах, песнях.