Буряад Уласай эбтэй эетэй олон үндэhэ яhатанай арад түмэнэй сэрэгэй тусхай ябуулгада бүгэдын туhа тухай удаадахи дамжуулгада.

Очередной выпуск программы «Нүхэд дундаа» посвящен неравнодушным жителям Бурятии, которые помогают участникам специальной военной операции.