Ивалгын аймагай Һужаагай, Табхарай дунда һургуулиин багшанар табигдаһан асуудалнуудта хэр харюусааб? Али бүлгэмынь илажа гарааб? Энээн тухай манай дамжуулгаһаа мэдэхэ аргатайт