Победитель международного  турнира по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия “Baikal Оpen-2023” Булат Батоев  о завершении карьеры и не только в новом выпуске «Бүргэд».

Сүлөөтэ барилдаагаар "Вaikal Open–2023” мүрысөөнэй абарга,  уласай Толгойлогшын шанда хүртэгшэ Булад Батоев саашадаа дэлхэйн болон Оросой хэмжээнэй ехэ барилдаануудта хабаадахаяа болихо тухайгаа манай “Бүргэд” дамжуулгада хабаадахадаа мэдүүлбэ.