Арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй таһаг түрүүшын дүүргэгшэдэй гүрэнэй шалгалтануудай дүнгүүд, дунда мэргэжэлэй һургуулиин ажал ябуулганууд болон саашанхи хараа түсэбүүд тухай Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай һургуулиин захирал Баир Турбянов.

Об итогах государственных экзаменов, первом выпуске отделения сольного народного пения, деятельности колледжа и планах на будущее директор колледжа искусств им. Чайковского Баир Турбянов.