– Буряадаар дуугардаггүйшье һаа, хуушан монгол бэшэг һайнаар мэдэдэг/ хоть и не говорит по-бурятски, но владеет монгол бичиг и каллиграфией. как ей это удается?
– Нооһон, эшэгы, һэеы…  нүүдэлшэдэй заншалта хэрэгсэл яажа һэргээхэб/ шерсть, войлок, овчина – как вернуть традиционный материал кочевников в наш быт;
– Солбон Лыгденовэй наһанай нүхэр гээд, энээгээр дүүрээ  бэшэ/ больше, чем жена Солбона Лыгденова.
Удаадахи дамжуулгымнай айлшан хэн байбал дээрэб? Кого следующим хотели бы видеть в нашей программе?