Ёһото

Ёһото. Бато-Мунко Чимитов

21 ноября 2022 413

Ёһото. Бато-Мунко Чимитов

Бато-Мунко Чимитов хадаа гансашье Буряад орондоо бэшэ, мүн Орос гүрэн  дотор мэдээжэ буряадай арадай уран зурааша,  яһаар урладаг дархан юм.  Ээлжээтэ дамжуулгадаа бидэ уран дарханай таһаг айлшаар ошообди.

Бато-Мунко Чимитов  - народный художник Республики Бурятия, мастер художественной резьбы по кости. В очередном  выпуске «Ёһото»  мы стали гостями его мастерской.