Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутад уласайнгаа мэдээжэ хүнүүдые таниха гү, буряад дуунуудые тааха гү, оньһон үгэнүүдые саашань үргэлжэлүүлжэ шадаха гээшэ гү? Буряад хэлэнэй габшагай һарада зорюулагдаһан дамжуулгыемнай хараарайт