Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

17 августа 2022 661


Айлшаднай урдандаа хэрэглэгдэдэг байһан зүйлнүүдэй зурагуудые хараад, нэрлэхэ гү? Буряадай түрүүшын эрдэмтэниие мэдэхэ гү, гар утаһаар хэлэһэн таабаринуудые нүхэдынь тааха гээшэ гү?
Эдээн тухай шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт