Общество

«Своих не бросаем»

14 мая 96

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой һанда «Своих не бросаем» гэһэн баримтата фильм түрүүшынхиеэ  харуулагдаба. Энэ фильм дотор сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадажа байһан сэрэгшэд, һайн дураараа туһалагшадай ямар ажал ябуулжа байдаг тухай харуулагдана. Хотодошье, уласаймнай аймагуудааршье ТОСууд, янзын бүлэгүүд, нэгэдэлнүүд олохон юумэ өөрын гараар оёжо, бүтээжэ, горитойхон хубитаяа оруулжал байна гээшэ. Фильм бүтээгшэд уласайнгаа һайн дураараа туһалагшадай түбүүдээр, Джанкой, Ялта, Ростов-на-Дону хотонуудаар, ДНР болон ЛНР Уласуудаар ябажа буулгаһан байна. Һайн дураараа туһалагшадай ажал ехэ хэрэгтэй, тон  шухала гэжэ уласаймнай Соёлой сайд тэмдэглээ. Тус фильм хотын субагуудаар харуулагдаха, сүлжээ холбоондошье табигдаха, мүн лэ уласай аймагуудаар харуулагдахаар хараалагдана.