Общество

Ээлжээтэ хэлсээн баталагдаба

13 сентября 2023 227

 «Буряад ТВ» субаг Дээдэ Онгостойн Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай угсаата зүйн музейтэй ажал ябуулха талаар хэлсээ баталба. «Буряад ТВ» субаг арадуудай угсаата зүйн музейтэй үни сагһаа хамта ажалаа ябуулжа байдаг. Энэ музейдэ үсөөн тоото арадуудай түүхэ, ёһо заншал тухай хөөрэһэн эд бараан, элдэб бүтээлнүүд наринаар хадагалагдадаг. Энэ баян суглуулбаринуудые “Буряад ТВ” субаг арад түмэндөө харуулжа, хөөрэжэ байха аргатай болоно. Хэлсээ баталһанайнь удаа үшөө олон түсэбүүд бэелүүлэгдэхэ юм.  «Буряад ТВ» субаг түрэл хэлэеэ сахин хүгжөөхэ зорилготой саашадаа олон хэлсээнүүдые баталха, олон ондоо дамжуулгануудые бүтээхэ түсэбтэй. 

Развиваем родной язык и культуру вместе. Телеканал «Буряад ТВ» и Этнографический музей народов Забайкалья подписали меморандум о сотрудничестве.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен