Общество

Шасаргана болбосоруулга

7 сентября 2023 260

Сэлэнгын аймаг шасаргана жэмэсээр баян. Ацула нютагта шасаргана болбосоруулдаг үйлэдбэриин нээлгын баяр ёһолол үнгэрөө. Энэ жэмэс «Тохойские саженцы» гэһэн ургуулдаг газарта хэмэл манан доро уһалагдадаг, тиихэдэ hуулгаhан модонуудай зуунай 99 хуби амиды үлэдэг байна. Мүнөөдэрэй байдалаар энэ үйлэдбэри гансашье шасаргана бэшэ, мүн лэ үхэр нюдэ, ташаргана болон алирһа гэхэ мэтые худалдажа абадаг. Урид энэ шэнэ үйлэдбэриин һуурида "Облепиховый" совхоз ехэ хэмжээгээр шасаргана ургуулдаг, мүн лэ болбосоруулдаг байһан юм. Шэнэ үйлэдбэри байгша оной дүүрэтэр 50 тонно жэмэс болбосоруулха түсэбтэй. Эндэ ажалай 10 һуури байгуулагданхай, байгша оной дүүрэтэр, үшөө 5 һуури бии болгохоор хараална. 

В Селенгинском районе Бурятии прошла презентация предприятия по переработке облепихи ООО «Темник». Цех находится в поселке Темник (Ацула) - на территории, богатой облепихой.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!