Общество

«Сагаан hарын үдэшэ»

7 февраля 96

Энэ тоглолтодо уласаймнай мэдээжэ зүжэгшэд, тамиршад, сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшад болон тэдэнэй эхэ эсэгэнэр, Засагай газарай түлөөлэгшэд, эмшэд гэхэ мэтэ олон һонин айлшад суглараа.

Мүн лэ эндэ эмшэн мэргэжэлтэй Батоевтанай гэр бүлын хэдэн үетэн ерээ. Эгээ үндэр наһатайнь Оросой Холбоото Уласай габьяата эмшэн Даши Бальжитович Батоев 90 наһатай үри хүүгэдээрээ энэ дамжуулгада хабаадаба. Үшөө тиихэдэ Оросой Холбоото Уласай габьяата эмшэн гэһэн нэрэ зэргэтэй Горбачевтанай бүлэ хабаадаа.
 
Тоглолтодо гоё һайхан дуунууд зэдэлхэ, уласай мэдээжэ театрнууд хатар дуунуудаа гүйсэдхэхэ.

Дүүрэн тоглолто харагшаднай манай Буряад ТВ субагта февралиин 10-да үглөөнэй 11, үдэшын 7 сагта хараха аргатай.

Ещё больше интересного контента на бурятском языке в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на нас в ВК, Одноклассниках. Следуйте за нами в Дзен!