«ЗАЙ, ЯБАЯ!» Түнхэнэй аймаг | Тункинский район

Буряад Улас–үзэсхэлэн һайхан байгаалитай орон. Жэлэй алиш үедэ улас дотор аяншалха, амарха саг олдодог, тэрэнэй нэгэн–Түнхэнэй аймаг. Эндэ юугээр һонирхохоор бэ, ямар суута газарнуудаар ябажа танилсахаар бэ гэжэ «ЗАЙ, ЯБАЯ!» гэһэн дамжуулгада хараарайт.

Бурятия — удивительный край, поражающий своими природными богатствами. Путешествия и отдых по республике возможны в любое время года. Одной из жемчужин региона является Тункинская долина. Чем тункинцы готовы удивлять гостей своей родины, смотрите в программе «ЗАЙ, ЯБАЯ!».

Зай, ябая
7 сентября 2023 264