Дамжуулганууд

ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД

Всебурятская ассоциация развития культуры и телеканал «Буряад ТВ» поставили вызов 15 участникам и 3 наставникам нового шоу  «ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД» заговорить на бурятском языке за 2 месяца.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

«ҮЗЭсХЭЛЭНтэ Буряад»

Хоёрдохи шалгалтада бэлэдхэл. «ҮЗЭсХЭЛЭНтэ Буряад» гэһэн дамжуулга буулгалга үргэлжэлһөөр. Ээлжээтэ шатада бэлэдхэл хэр зэргэ ябанаб гэжэ шэнэ сюжетһээ мэдэхэт.  
  
Подготовка ко второму испытанию. Съемки проекта «ҮЗЭсХЭЛЭНтэ Буряад» продолжаются. Как проходит подготовка к очередному этапу смотрите в новом сюжете.

ҮЗЭсХЭЛЭНтэ БУРЯАД
17 мая 71