Дамжуулганууд

Шэнэ жэлээ угтуулан. В гостях у звезды

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

«Шэнэ жэлээ угтуулан». Дулма Сунрапова

Буряадайнгаа бэлигтэй, мэдээжэ зүжэгшэдтэ айлшаар.

В гостях у талантливых артистов Бурятии.

Шэнэ жэлээ угтуулан. В гостях у звезды
21 февраля 136