Манай подкаст. Саша Цыденжапова

Шэнэ дамжуулгадамнай Саша Цыденжапова @a_tsi Мусхабаа хотодо ажаһуудаг хөөрхэн найруулагша айлшаар. Ниислэл хотодохи залуу найруулагшын оршон байдал, зохёохы ажал болон агууехэ Владимир Меньшов багшын нүлөө тухай. Буряад кино ба саашанхи түсэбүүд тухай.

В новом выпуске очаровательная режиссерка из Москвы Саша Цыденжапова. Говорим о том, как пробиваться молодому режиссеру в столице, творческом пути и влиянии великого учителя Владимира Меньшова. И немного размышлений о бурятском кинематографе, а также о дальнейших творческих планах.

Хүтэлэгшэ @svich.empire
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @dambaev_valerii, @kudarinsky @andreydarmaev
Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva

Манай подкаст
23 декабря 2021 887