Дамжуулганууд

Арадай аман зохеолһоо...

Оньһон үгэнүүд. Хадагалжа абаад, ажабайдалайнгаа элдэб ушарта хэрэглэжэ байгты.

Пословицы. Сохраняйте и используйте их для разных случаев жизни.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Арадай аман зоһеолхоо...

Оньһон үгэнүүд. Хадагалжа абаад, ажабайдалайнгаа элдэб ушарта хэрэглэжэ байгты.

Пословицы. Сохраняйте и используйте их для разных случаев жизни.

#буряадтв #бурятия #уланудэ

Арадай аман зохеолһоо...
6 декабря 9