Дамжуулганууд

Агаарай долгиндо

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

«Агаарай долгиндо». Бадмажаб Гындынцыренов, Александр Цыренов

Заншалта болоһон Буряад хэлэнэй үдэрнүүдэй хэмжээндэ «Агаарай долгиндо Буряад ТВ ба Буряад ФМ» гэһэн тусхай түсэл манай субаг бэелүүлнэ. Хамтын түсэлэй ашаар бүтээгдэһэн дамжуулгануудые харахыетнай уринабди.

В рамках традиционных Дней бурятского языка мы запустили специальный проект «Агаарай долгиндо». Приглашаем к просмотру цикла передач, созданных в рамках совместного проекта Буряад ТВ и Буряад ФМ.

Агаарай долгиндо
20 октября 2023 236