Манай айлшад дурадхагдаһан юумэнүүдые хаана хэрэглэдэг бэ, карта дээрэхи зааһан аймагуудые нэрлэхэ гү, "зунай" үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт