Июнин 8-да үдэшын найма хахад багаар Буряадай дэбисхэр дээрэ газарай хүдэлсэ мэдэрэгдэһэн байна. Улаан-Үдэ хотынхид газарай хүдэлхые хэды шэнээн мэдэрбэ гээшэ ааб? Асууя. 8 июня около половины девятого вечера почти вся Бурятия ощутила землетрясение. В соцсетях множество постов про это. А ощутили дрожь земли жители Улан-Удэ? Давайте узнаем у горожан.