1. Уласаймнай Толгойлогшо Владимир Путинтай дэлгэсэ дээрэ хөөрэлдэбэ
2. Уласхоорондын хүүгэдые хамгаалгын үдэр
3. «Алтан баг»  Улаан-Үдэдэ