Зүжэгшэн болоогүй һаа, сагдаа  болохо байгааб! Буряад Уласай арадай артист Надежда Мунконова залуугынгаа нюуса-hанамжая "Нюур нюурараа" дамжуулгада хөөрэбэ.

Что любит больше всего сердцеедка и просто красавица Надежда Мунконова. Народная артистка Бурятии также поделилась о своих юношеских мечтах стать следователем-криминалистом.