1. Агын тойрогой хүтэлбэрилэгшэдэй Буряадай Толгойлогшотой албан ёһоной уулзалга  
2. Һунгамалнуудай олзо ямар бэ...
3. Хабарай тарилга
4. Харгынууд,.. хүүргэнүүд...
5. «Бэлигэй туяа» бага хурал