Ёһото

Ёһото. 86-дахи хүүгэдэй сэсэрлиг “Оюна”

25 апреля 345

Популярные выпуски

4-5 наһатай үхибүүн үдэр соо хэды үгэ сээжэлдэхэб?

“Ондоо яһатанай үхибүүд түргэн аялгагүй (акцентгүй) дуугардаг болоно”

Хүтэлэгшэ @gerelmushkins98

Дэлгэсэй зураг буулгагшад Андрей Дармаев

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Юрэнхы эрхилэгшэ
@baya4ka

Буряад ТВ, 2022

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал