2. Оросой һүлдэ дуун һургуулинуудта
3. Эбэртэ малай арһанай халдабарита хабдар
4. Үйлэдбэрилэгшэдэй эблэлнүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй автоунаагаар урилдаан
5. Аха захатанай совет
6. Хүгжэм дуунай фестиваль